Związek Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa

RZESZÓW, REJTANA 01/02

Linia Kierunek Przez Godziny odjazdu
235 Błędowa Tyczyńska 05:49 D [RZE]
237 Błędowa Tyczyńska 05:54 S_BT [RZE] 15:56 S_BT [RZE]
238 Błędowa Tyczyńska 04:29 6ś[R] [RZE] 04:44 S [RZE] 05:04 b+[R] [RZE] 05:39 D [RZE] 06:15 6ś[R] [RZE] 06:35 (D) [RZE] 06:56 S [RZE] 07:24 +[R] [RZE] 07:30 6ś[R] [RZE] 07:50 D [RZE] 09:05 6ś[R] [RZE] 09:54 +[R] [RZE] 09:55 D[R] [RZE] 12:04 +[R] [RZE] 12:35 6ś[R] [RZE] 12:35 D [RZE] 13:55 (D) [RZE] 13:55 6ś[R] [RZE] 14:36 S [RZE] 15:04 +[R] [RZE] 15:20 6ś[R] [RZE] 16:50 6ś[R] [RZE] 16:59 D [RZE] 16:59 +[R] [RZE] 18:05 D[R] [RZE] 19:24 6śg[R] [RZE] 19:24 Dg[R] [RZE] 19:49 +g[R] [RZE] 21:24 Dm[R] [RZE] 22:24 6śm[R] [RZE] 23:34 Dm[R] [RZE]
239 Borówki, Lasek 11:50 S [RZE]
246 Cierpisz Dolny 07:49 D [RZE] 13:25 D [RZE] 14:20 D [RZE] 16:35 Dg [RZE] 20:40 Dm [RZE]
260 Futoma 06:30 6ś [RZE] 06:30 D [RZE] 07:10 +b [RZE] 07:50 D [RZE] 11:05 6ś [RZE] 11:05 D [RZE] 12:05 D [RZE] 13:25 6ś [RZE] 13:25 D [RZE] 13:25 +b(p) [RZE] 14:50 D [RZE] 15:35 D [RZE] 15:35 +b(p) [RZE] 15:35 6ś(p) [RZE] 16:35 S [RZE] 17:50 6hś(p) [RZE] 17:50 Dg [RZE] 20:20 6nś(p) [RZE] 20:20 Dm [RZE] 23:24 Dm [RZE]
240 Grzegorzówka, Kanada 05:44 D [RZE] 06:34 S [RZE] 07:54 D [RZE] 08:54 S [RZE] 13:31 D [RZE] 14:36 S [RZE] 15:40 D [RZE] 18:34 D [RZE]
261 Kąkolówka, Nawsie 06:35 S [RZE] 07:39 6ś(L) [RZE] 07:55 D [RZE] 09:55 D [RZE] 10:20 6ś [RZE] 11:55 D [RZE] 13:55 6ś [RZE] 14:10 D [RZE] 15:20 D [RZE] 16:14 6gśT [RZE] 16:20 Dg [RZE] 18:44 Dm [RZE] 21:04 Dm [RZE] 21:14 6śn(L) [RZE]
262 Lecka, pętla 06:19 D [RZE] 06:19 6ś [RZE] 07:34 +b [RZE] 08:29 6ś [RZE] 08:29 D [RZE] 10:39 D [RZE] 12:34 D [RZE] 14:34 6ś [RZE] 14:34 D [RZE] 16:49 D [RZE] 19:09 6śn [RZE] 19:29 Dg [RZE] 19:29 +bg [RZE] 21:49 Dm [RZE]
236 Rzeszów D.A. 07:36 D [RZE]
237 Rzeszów D.A. 07:25 Sdw [RZE] 15:34 Sdw [RZE] 17:31 Sdw [RZE]
238 Rzeszów D.A. 00:00 6śmdw [RZE] 06:06 6śdw [RZE] 06:36 +bdw [RZE] 08:02 6śdw [RZE] 08:04 (D)dw [RZE] 09:01 +dw [RZE] 09:12 6śdw [RZE] 09:16 Ddw [RZE] 10:52 6śdw [RZE] 11:31 +dw [RZE] 13:41 +dw [RZE] 14:17 6śdw [RZE] 14:25 D[R]dw [RZE] 15:27 (D)dw [RZE] 15:37 6śdw [RZE] 16:15 Sdw [RZE] 16:40 +dw [RZE] 17:07 6śdw [RZE] 18:24 Dgdw [RZE] 18:29 6śdw [RZE] 18:35 +dw [RZE] 19:46 Ddw [RZE] 21:05 Dmdw [RZE] 21:11 6gdw [RZE] 21:21 +gdw [RZE] 22:59 Dmdw [RZE]
239 Rzeszów D.A. 08:12 S [RZE]
240 Rzeszów D.A. 05:29 D [RZE] 06:12 S [RZE] 07:27 D [RZE] 08:24 S [RZE] 09:37 D [RZE] 10:30 S [RZE] 15:10 D [RZE] 17:25 D [RZE]
241 Rzeszów D.A. 05:45 D [RZE] 06:25 +apG [RZE] 06:25 6śpG [RZE] 07:16 DpNK [RZE] 09:08 6ś [RZE] 09:08 +a [RZE] 09:15 D [RZE] 12:00 D [RZE] 14:13 6ś [RZE] 14:13 +a [RZE] 14:15 D [RZE] 18:08 Dg [RZE] 21:28 Dm [RZE]
246 Rzeszów D.A. 05:30 D [RZE] 06:17 D [RZE] 09:38 D [RZE] 15:19 Dg [RZE] 16:16 Dg [RZE] 18:29 Dm [RZE]
250 Rzeszów D.A. 05:37 Ds [RZE] 06:05 6śs [RZE] 06:40 +bs [RZE] 06:55 Dm [RZE] 07:32 Ds [RZE] 08:38 DmsT [RZE] 09:17 6śs [RZE] 09:38 Ds [RZE] 09:40 +bs [RZE] 10:28 Ds [RZE] 11:23 6śs [RZE] 13:50 6ś [RZE] 13:50 +b [RZE] 13:58 D [RZE] 15:07 D [RZE] 16:19 6śhs [RZE] 16:24 Dms [RZE] 17:49 Dgs [RZE] 18:31 Dms [RZE] 18:31 6śhs [RZE] 20:09 Dms [RZE] 21:14 Dms [RZE] 22:13 Dm [RZE]
260 Rzeszów D.A. 05:50 6ś(p) [RZE] 05:50 +b(p) [RZE] 05:50 D [RZE] 07:20 D [RZE] 08:20 D [RZE] 08:28 6ś(p) [RZE] 09:03 +b(p) [RZE] 09:35 D [RZE] 12:55 D [RZE] 13:03 6ś(p) [RZE] 14:00 D [RZE] 15:15 D [RZE] 15:15 6ś [RZE] 15:18 +b [RZE] 17:25 Dg [RZE] 17:30 6hś [RZE] 19:35 Dm [RZE] 19:45 6nś [RZE] 22:05 Dm [RZE]
261 Rzeszów D.A. 06:02 D [RZE] 07:22 6ś [RZE] 07:22 D [RZE] 08:27 S [RZE] 09:47 D [RZE] 09:52 6ś [RZE] 11:47 D [RZE] 12:12 6ś [RZE] 13:47 D [RZE] 15:47 6śgT [RZE] 16:02 Dg [RZE] 18:12 Dm [RZE] 18:32 6śn(L) [RZE] 20:37 Dm [RZE]
262 Rzeszów D.A. 06:04 6ś [RZE] 06:04 D [RZE] 06:04 +b [RZE] 07:16 S[!] [RZE] 08:16 6ś [RZE] 08:16 D [RZE] 10:26 D [RZE] 10:26 6ś [RZE] 12:36 D [RZE] 14:36 D [RZE] 16:34 D [RZE] 18:11 +bg [RZE] 18:46 Dg [RZE] 21:00 6śn [RZE] 21:31 Dm [RZE]
250 Sołonka 13:55 SS [RZE]
250 Straszydle 05:48 DŁ [RZE] 06:40 DmŁ [RZE] 07:19 6śL [RZE] 07:44 +bL [RZE] 07:45 DK [RZE] 08:29 DL [RZE] 09:34 6śK [RZE] 11:16 DmL [RZE] 12:04 +bK [RZE] 12:04 6śK [RZE] 12:04 DŁT [RZE] 14:24 +bL [RZE] 14:24 6śL [RZE] 14:25 DŁT [RZE] 15:50 DL [RZE] 16:44 6śhK [RZE] 16:45 DmK [RZE] 18:24 DgK [RZE] 19:19 DmL [RZE] 19:29 6śhK [RZE] 20:34 DmK [RZE] 21:39 DmK [RZE] 23:24 DmK [RZE]
241 Szklary 07:09 6ś [RZE] 07:09 +a [RZE] 07:19 D [RZE] 10:05 D [RZE] 12:14 +a [RZE] 12:14 6ś [RZE] 12:15 D [RZE] 14:10 DpNK [RZE] 15:50 +apG [RZE] 15:50 6śpG [RZE] 16:10 D [RZE] 19:35 Dg [RZE] 22:25 Dm [RZE]
238 Terliczka, szkoła 05:24 D [RZE] 06:08 D [RZE] 07:09 D [RZE] 08:37 S [RZE] 11:46 D [RZE]
236 Wola Rafałowska 15:45 Dg [RZE]
237 Zabratówka 13:41 S [RZE] 15:56 D* [RZE]

Oznaczenia kursów

[!]
kurs nie jest wykonywany w okresie 27.01.2022 do 13.02.2022
+
kursuje w dni wolne od pracy (niedziele i święta)
6
kursuje w soboty
a
nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25 XII
b
nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII
_BT
kurs do Błędowej Tyczyńskiej GS
D
kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
(D)
kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze wolne od nauki szkolnej
D*
kursuje w dni robocze poza dniami nauki szkolnej
dw
kurs wykonywany do Rzeszów D.A.
g
nie kursuje w dniu 24.XII
h
nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniu 24.XII
K
kursuje od 1 października do 30 czerwca
L
kursuje w okresie ferii letnich
(L)
kurs z wjazdem do przystanku Lecka, pętla
Ł
w okresie wakacji nie kursuje w soboty, niedziele i święta
m
nie kursuje w dniach 24 i 31.XII
n
nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31.XII
(p)
kurs z wjazdem do przystanku Piątkowa, Góra
pG
kurs wykonywany z wjazdem do przystanku Grzegorzówka, Kanada
pNK
kurs z wjazdem do przystanku Nieborów, Kościół
[R]
kurs wykonywany przez Wolę Rafałowską
s
kurs przez Strażów pętla
S
kursuje w dni nauki szkolnej
ś
nie kursuje w święta ustawowo wolne
T
nie kursuje w Wielką Sobotę
Program Regionalny Rzeczpospolita Polska Podkarpackie Europejski Fundusz Społeczny