Związek Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa

RZESZÓW, PODKAR.KOŚĆ. 08/07

Linia Kierunek Przez Godziny odjazdu
209 Babica 06:37 sPsD [RZE]
231 Bystrzyca, sklep 07:33 D [RZE] 07:41 +b [RZE] 07:41 6ś [RZE] 11:08 D [RZE] 13:38 D [RZE] 19:32 Dm [RZE]
210 Czudec, Dwór 06:27 DCz2 [RZE] 12:01 DCz1 [RZE] 15:36 DCz1 [RZE] 21:41 DmCz1 [RZE]
210 Czudec, Zajezdnia Rzeszowska 08:47 D [RZE] 14:31 DCz1 [RZE]
108 Gwoźnica Górna 07:21 b [RZE] 08:16 Dm [RZE] 09:21 Dm [RZE] 10:36 Cb [RZE] 11:16 Dm [RZE] 12:16 Dm [RZE] 13:16 D [RZE] 14:56 Dm [RZE] 15:41 bg [RZE] 17:11 Dm [RZE] 18:26 Dm [RZE] 19:31 bn [RZE] 20:56 Dm [RZE]
231 Iwierzyce, Urząd Gminy 15:33 Dg_Iw [RZE]
108 Lutcza 14:43 S(J) [RZE]
233 Mogielnica, pętla 05:09 + [RZE] 05:09 6ś [RZE] 06:39 6ś [RZE] 06:39 + [RZE] 09:30 + [RZE] 09:30 6ś [RZE] 11:30 + [RZE] 11:30 6ś [RZE] 15:30 6ś [RZE] 15:30 +g [RZE] 18:49 +g [RZE] 18:49 6gś [RZE]
223 Niechobrz, pętla 04:19 6ś [RZE] 04:54 D [RZE] 06:21 6ś [RZE] 10:16 + [RZE] 12:16 + [RZE] 17:38 Dg [RZE]
223 Niechobrz, pętla Boguchwała 05:17 D [RZE] 05:19 6ś [RZE] 05:26 + [RZE] 06:05 D [RZE] 06:47 Dg [RZE] 07:27 D [RZE] 08:11 Dg [RZE] 08:31 6ś [RZE] 08:32 + [RZE] 10:02 D [RZE] 11:01 6ś [RZE] 12:22 D [RZE] 13:32 DG [RZE] 13:51 6ś [RZE] 14:37 D [RZE] 15:27 + [RZE] 15:57 D [RZE] 16:07 6ś [RZE] 17:01 Dg [RZE] 17:27 + [RZE] 18:32 Dm [RZE] 18:36 6ś [RZE] 19:37 +g [RZE] 19:44 6mś [RZE] 19:44 Dm [RZE] 21:43 Dm [RZE] 21:52 6mś [RZE] 23:31 Dm [RZE] 23:34 6mś [RZE]
223 Niechobrz, Rondo 14:02 DF [RZE]
228 Nosówka, pętla 05:05 D [RZE] 05:05 6ś [RZE] 06:20 D [RZE] 06:25 + [RZE] 07:15 6ś [RZE] 07:36 D [RZE] 12:11 D [RZE] 12:35 6ś [RZE] 14:15 + [RZE] 14:27 D [RZE] 15:51 6ś [RZE] 16:11 D [RZE] 17:10 +g [RZE] 19:20 +gdWZ [RZE] 19:20 6gś [RZE] 21:10 Dm [RZE]
133 Pstrągowa 08:27 Dm [RZE]
208 Pstrągowa 07:38 6ś [RZE] 07:38 + [RZE] 07:39 D [RZE] 09:39 D [RZE] 09:48 + [RZE] 09:48 6ś [RZE] 11:24 D [RZE] 12:29 D [RZE] 14:01 + [RZE] 14:03 6ś [RZE] 14:05 D [RZE] 14:50 Dge [RZE] 15:35 D [RZE] 16:26 +g [RZE] 16:28 6gś [RZE] 16:29 Dg [RZE] 18:02 Dg [RZE] 19:36 +g [RZE] 19:36 6gś [RZE] 19:37 Dg [RZE] 21:41 +m [RZE] 21:41 6śn [RZE] 23:25 Dm [RZE]
223 Rzeszów, al. Wyzwolenia 00:37 +mś [RZE] 00:39 2-5mś [RZE] 00:39 6mś [RZE] 06:31 6ś [RZE] 06:33 + [RZE] 08:14 Dg [RZE] 08:49 D [RZE] 09:39 Dg [RZE] 09:43 + [RZE] 09:56 6ś [RZE] 11:29 D [RZE] 12:26 6ś [RZE] 13:44 D [RZE] 14:59 DF [RZE] 14:59 DG [RZE] 15:11 6ś [RZE] 16:04 D [RZE] 16:43 + [RZE] 17:21 D [RZE] 17:26 6ś [RZE] 18:21 Dg [RZE] 18:38 + [RZE] 19:49 Dm [RZE] 19:55 6ś [RZE] 20:53 +g [RZE] 21:05 6mś [RZE] 22:54 Dm [RZE]
108 Rzeszów D.A. 06:19 b [RZE] 07:06 S [RZE] 07:09 Dm [RZE] 08:04 Dm [RZE] 09:14 b [RZE] 10:09 Dm [RZE] 11:14 Dm [RZE] 12:29 Cb [RZE] 13:19 Dm [RZE] 14:09 Dm [RZE] 15:09 Dg [RZE] 16:49 Dm [RZE] 17:34 bn [RZE] 19:04 Dm [RZE]
133 Rzeszów D.A. 10:24 Dm [RZE]
203 Rzeszów D.A. 00:43 Dmd [RZE] 00:43 +m [RZE] 00:43 6śnd [RZE] 06:04 + [RZE] 06:04 6ś [RZE] 06:05 D [RZE] 07:05 D [RZE] 09:24 + [RZE] 09:24 6ś [RZE] 14:09 6ś [RZE] 14:10 + [RZE] 14:10 D [RZE] 17:25 D [RZE] 17:39 + [RZE] 17:40 6ś [RZE] 19:37 Dm [RZE] 21:04 +g [RZE] 21:04 6gś [RZE] 23:34 Dm [RZE]
208 Rzeszów D.A. 05:59 D [RZE] 06:11 6ś [RZE] 06:11 + [RZE] 06:34 Dge [RZE] 07:08 D [RZE] 08:19 D [RZE] 09:17 6ś [RZE] 09:17 + [RZE] 09:18 D [RZE] 11:19 D [RZE] 11:27 + [RZE] 11:27 6ś [RZE] 13:04 D [RZE] 14:10 D [RZE] 15:47 6gś [RZE] 15:47 +g [RZE] 15:50 Dg [RZE] 18:05 6gś [RZE] 18:06 +g [RZE] 18:14 Dg [RZE] 21:15 6śn [RZE] 21:16 +m [RZE] 21:18 Dm [RZE]
209 Rzeszów D.A. 17:18 sPsDg [RZE]
210 Rzeszów D.A. 05:42 DCz1 [RZE] 07:02 DCz1 [RZE] 08:15 DCz1 [RZE] 10:26 DCz1 [RZE] 13:58 DCz2 [RZE] 17:33 DmCz2 [RZE]
219 Rzeszów D.A. 06:40 D [RZE] 20:55 Dm [RZE]
223 Rzeszów D.A. 05:24 6ś [RZE] 06:04 D [RZE] 07:29 + [RZE] 07:29 6ś [RZE] 11:29 + [RZE] 18:44 Dg [RZE]
228 Rzeszów D.A. 05:51 D [RZE] 05:51 6ś [RZE] 07:06 D [RZE] 07:12 + [RZE] 08:01 6ś [RZE] 08:22 D [RZE] 12:57 D [RZE] 13:21 6ś [RZE] 15:02 + [RZE] 15:16 D [RZE] 16:38 6ś [RZE] 16:57 D [RZE] 17:57 +g [RZE] 20:07 6gś [RZE] 20:39 +g [RZE] 21:56 Dm [RZE]
231 Rzeszów D.A. 06:02 D [RZE] 09:32 D [RZE] 14:07 Dg [RZE]
233 Rzeszów D.A. 05:54 6ś [RZE] 05:54 + [RZE] 07:34 6ś [RZE] 07:34 + [RZE] 10:29 + [RZE] 10:29 6ś [RZE] 12:20 6ś [RZE] 12:20 + [RZE] 16:29 +g [RZE] 16:29 6ś [RZE] 19:34 6gś [RZE] 19:34 +g [RZE]
251 Rzeszów D.A. 05:16 Dms [RZE] 06:08 Dms [RZE] 07:12 Dms [RZE] 08:58 Dm [RZE] 11:36 Dms [RZE] 13:12 Dms [RZE] 15:19 S [RZE]
223 Rzeszów, ul. Marszałkowska 05:34 D [RZE] 06:31 D [RZE] 07:29 D [RZE] 21:04 Dm [RZE] 23:07 6mś [RZE]
251 Sołonka 07:43 DmS [RZE]
251 Straszydle 05:39 DmK [RZE] 10:04 DmK [RZE] 13:34 DK [RZE] 15:26 DmK [RZE] 17:24 Dmk [RZE]
219 Wola Zgłobieńska, pętla 05:29 D [RZE] 22:19 DmpNS [RZE]
203 Zarzecze 05:11 D [RZE] 05:13 + [RZE] 05:13 6ś [RZE] 06:08 D [RZE] 08:22 6ś [RZE] 08:22 + [RZE] 13:02 6ś [RZE] 13:02 + [RZE] 13:05 D [RZE] 16:10 D [RZE] 16:37 + [RZE] 16:37 6ś [RZE] 18:31 Dm [RZE] 20:02 6gś [RZE] 20:02 +g [RZE] 22:36 Dm [RZE] 23:34 MLDmd [RZE] 23:34 ML6śn [RZE] 23:34 ML+m [RZE]

Oznaczenia kursów

+
kursuje w dni wolne od pracy (niedziele i święta)
2-5
kursuje od wtorku do piątku
6
kursuje w soboty
b
nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII
C
kursuje w soboty, niedziele i święta
Cz1
kurs wykonywany przez Wyżne
Cz2
kurs wykonywany przez przystanek Czudec, Dwór
d
nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 XII
D
kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
dWZ
kurs skomunikowany z kursem do Woli Zgłobieńskiej
e
nie kursuje w okresie ferii letnich
F
kursuje w okresie wakacji i ferii szkolnych
g
nie kursuje w dniu 24.XII
G
nie kursuje w okresie wakacji i ferii szkolnych
_Iw
kurs do Iwierzyc
(J)
kurs do Lutczy przez Jawornik Niebylecki pętla
k
nie kursuje w drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 26 XII
K
kursuje od 1 października do 30 czerwca
m
nie kursuje w dniach 24 i 31.XII
ML
kurs przez Mogielnica, Pętla i Lutoryż, Pętla
n
nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31.XII
pNS
kurs z wjazdem do przystanku Nosówka, pętla
s
kurs przez Strażów pętla
S
kursuje w dni nauki szkolnej
sPs
kurs skomunikowany z linią 208 Pstrągowa - Babica - Pstrągowa
ś
nie kursuje w święta ustawowo wolne
Program Regionalny Rzeczpospolita Polska Podkarpackie Europejski Fundusz Społeczny