Związek Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa

RZESZÓW, PODKARP.POLIT. 02/01

Linia Kierunek Przez Godziny odjazdu
209 Babica 06:33 sPsD [RZE]
231 Bystrzyca, sklep 07:30 D [RZE] 07:38 +b [RZE] 07:38 6ś [RZE] 11:05 D [RZE] 13:35 D [RZE] 19:29 Dm [RZE]
210 Czudec, Dwór 06:24 DCz2 [RZE] 11:56 DCz1 [RZE] 15:31 DCz1 [RZE] 21:38 DmCz1 [RZE]
210 Czudec, Zajezdnia Rzeszowska 08:44 D [RZE] 14:26 DCz1 [RZE]
108 Gwoźnica Górna 07:17 b [RZE] 08:12 Dm [RZE] 09:17 Dm [RZE] 10:32 Cb [RZE] 11:12 Dm [RZE] 12:12 Dm [RZE] 13:12 D [RZE] 14:52 Dm [RZE] 15:37 bg [RZE] 17:07 Dm [RZE] 18:22 Dm [RZE] 19:27 bn [RZE] 20:52 Dm [RZE]
231 Iwierzyce, Urząd Gminy 15:30 Dg_Iw [RZE]
108 Lutcza 14:39 S(J) [RZE]
233 Mogielnica, pętla 05:06 + [RZE] 05:06 6ś [RZE] 06:36 6ś [RZE] 06:36 + [RZE] 09:26 + [RZE] 09:26 6ś [RZE] 11:27 + [RZE] 11:27 6ś [RZE] 15:27 6ś [RZE] 15:27 +g [RZE] 18:46 +g [RZE] 18:46 6gś [RZE]
223 Niechobrz, pętla 04:16 6ś [RZE] 04:51 D [RZE] 06:18 6ś [RZE] 10:12 + [RZE] 12:12 + [RZE] 17:33 Dg [RZE]
223 Niechobrz, pętla Boguchwała 05:13 D [RZE] 05:15 6ś [RZE] 05:22 + [RZE] 06:00 D [RZE] 06:42 Dg [RZE] 07:22 D [RZE] 08:07 Dg [RZE] 08:27 6ś [RZE] 08:28 + [RZE] 09:58 D [RZE] 10:57 6ś [RZE] 12:18 D [RZE] 13:28 DG [RZE] 13:47 6ś [RZE] 14:33 D [RZE] 15:23 + [RZE] 15:51 D [RZE] 16:03 6ś [RZE] 16:57 Dg [RZE] 17:23 + [RZE] 18:28 Dm [RZE] 18:32 6ś [RZE] 19:33 +g [RZE] 19:40 6mś [RZE] 19:40 Dm [RZE] 21:39 Dm [RZE] 21:48 6mś [RZE] 23:27 Dm [RZE] 23:30 6mś [RZE]
223 Niechobrz, Rondo 13:58 DF [RZE]
228 Nosówka, pętla 05:01 D [RZE] 05:01 6ś [RZE] 06:16 D [RZE] 06:21 + [RZE] 07:11 6ś [RZE] 07:32 D [RZE] 12:07 D [RZE] 12:31 6ś [RZE] 14:11 + [RZE] 14:23 D [RZE] 15:47 6ś [RZE] 16:07 D [RZE] 17:06 +g [RZE] 19:16 6gś [RZE] 19:16 +gdWZ [RZE] 21:06 Dm [RZE]
133 Pstrągowa 08:23 Dm [RZE]
208 Pstrągowa 07:34 D [RZE] 07:34 6ś [RZE] 07:34 + [RZE] 09:34 D [RZE] 09:44 + [RZE] 09:44 6ś [RZE] 11:19 D [RZE] 12:24 D [RZE] 13:58 + [RZE] 13:59 6ś [RZE] 14:00 D [RZE] 14:45 Dge [RZE] 15:30 D [RZE] 16:23 +g [RZE] 16:24 6gś [RZE] 16:25 Dg [RZE] 17:59 Dg [RZE] 19:32 +g [RZE] 19:32 6gś [RZE] 19:34 Dg [RZE] 21:37 +m [RZE] 21:37 6śn [RZE] 23:21 Dm [RZE]
223 Rzeszów, al. Wyzwolenia 00:40 +mś [RZE] 00:42 2-5mś [RZE] 00:42 6mś [RZE] 06:36 6ś [RZE] 06:36 + [RZE] 08:20 Dg [RZE] 08:55 D [RZE] 09:45 Dg [RZE] 09:46 + [RZE] 10:01 6ś [RZE] 11:35 D [RZE] 12:31 6ś [RZE] 13:50 D [RZE] 15:05 DF [RZE] 15:05 DG [RZE] 15:16 6ś [RZE] 16:10 D [RZE] 16:46 + [RZE] 17:26 D [RZE] 17:31 6ś [RZE] 18:26 Dg [RZE] 18:41 + [RZE] 19:52 Dm [RZE] 19:59 6ś [RZE] 20:56 +g [RZE] 21:09 6mś [RZE] 22:57 Dm [RZE]
108 Rzeszów D.A. 06:23 b [RZE] 07:10 S [RZE] 07:13 Dm [RZE] 08:08 Dm [RZE] 09:18 b [RZE] 10:13 Dm [RZE] 11:18 Dm [RZE] 12:33 Cb [RZE] 13:23 Dm [RZE] 14:13 Dm [RZE] 15:13 Dg [RZE] 16:53 Dm [RZE] 17:38 bn [RZE] 19:08 Dm [RZE]
133 Rzeszów D.A. 10:27 Dm [RZE]
203 Rzeszów D.A. 00:48 6śnd [RZE] 00:48 +m [RZE] 00:48 Dmd [RZE] 06:08 + [RZE] 06:08 6ś [RZE] 06:09 D [RZE] 07:09 D [RZE] 09:28 6ś [RZE] 09:28 + [RZE] 14:13 6ś [RZE] 14:14 + [RZE] 14:14 D [RZE] 17:29 D [RZE] 17:43 + [RZE] 17:44 6ś [RZE] 19:40 Dm [RZE] 21:08 6gś [RZE] 21:08 +g [RZE] 23:37 Dm [RZE]
208 Rzeszów D.A. 06:04 D [RZE] 06:15 + [RZE] 06:15 6ś [RZE] 06:39 Dge [RZE] 07:13 D [RZE] 08:25 D [RZE] 09:21 + [RZE] 09:21 6ś [RZE] 09:23 D [RZE] 11:24 D [RZE] 11:31 + [RZE] 11:31 6ś [RZE] 13:09 D [RZE] 14:15 D [RZE] 15:51 +g [RZE] 15:51 6gś [RZE] 15:55 Dg [RZE] 18:09 +g [RZE] 18:09 6gś [RZE] 18:18 Dg [RZE] 21:19 6śn [RZE] 21:19 +m [RZE] 21:21 Dm [RZE]
209 Rzeszów D.A. 17:22 sPsDg [RZE]
210 Rzeszów D.A. 05:45 DCz1 [RZE] 07:07 DCz1 [RZE] 08:20 DCz1 [RZE] 10:31 DCz1 [RZE] 14:02 DCz2 [RZE] 17:37 DmCz2 [RZE]
219 Rzeszów D.A. 06:45 D [RZE] 21:00 Dm [RZE]
223 Rzeszów D.A. 05:27 6ś [RZE] 06:08 D [RZE] 07:32 + [RZE] 07:33 6ś [RZE] 11:32 + [RZE] 18:48 Dg [RZE]
228 Rzeszów D.A. 05:55 D [RZE] 05:56 6ś [RZE] 07:11 D [RZE] 07:16 + [RZE] 08:06 6ś [RZE] 08:27 D [RZE] 13:02 D [RZE] 13:26 6ś [RZE] 15:06 + [RZE] 15:20 D [RZE] 16:42 6ś [RZE] 17:02 D [RZE] 18:01 +g [RZE] 20:11 6gś [RZE] 20:43 +g [RZE] 22:00 Dm [RZE]
231 Rzeszów D.A. 06:06 D [RZE] 09:36 D [RZE] 14:11 Dg [RZE]
233 Rzeszów D.A. 05:57 6ś [RZE] 05:57 + [RZE] 07:38 + [RZE] 07:38 6ś [RZE] 10:33 6ś [RZE] 10:33 + [RZE] 12:23 6ś [RZE] 12:23 + [RZE] 16:32 +g [RZE] 16:32 6ś [RZE] 19:37 6gś [RZE] 19:37 +g [RZE]
251 Rzeszów D.A. 05:19 Dms [RZE] 06:12 Dms [RZE] 07:16 Dms [RZE] 09:02 Dm [RZE] 11:40 Dms [RZE] 13:16 Dms [RZE] 15:23 S [RZE]
223 Rzeszów, ul. Marszałkowska 05:37 D [RZE] 06:36 D [RZE] 07:35 D [RZE] 21:07 Dm [RZE] 23:10 6mś [RZE]
251 Sołonka 07:40 DmS [RZE]
251 Straszydle 05:36 DmK [RZE] 10:00 DmK [RZE] 13:30 DK [RZE] 15:22 DmK [RZE] 17:20 Dmk [RZE]
219 Wola Zgłobieńska, pętla 05:26 D [RZE] 22:16 DmpNS [RZE]
203 Zarzecze 05:08 D [RZE] 05:10 6ś [RZE] 05:10 + [RZE] 06:04 D [RZE] 08:18 + [RZE] 08:18 6ś [RZE] 12:58 + [RZE] 12:58 6ś [RZE] 13:00 D [RZE] 16:05 D [RZE] 16:33 + [RZE] 16:33 6ś [RZE] 18:27 Dm [RZE] 19:58 6gś [RZE] 19:58 +g [RZE] 22:33 Dm [RZE] 23:31 ML6śn [RZE] 23:31 ML+m [RZE] 23:31 MLDmd [RZE]

Oznaczenia kursów

+
kursuje w dni wolne od pracy (niedziele i święta)
2-5
kursuje od wtorku do piątku
6
kursuje w soboty
b
nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII
C
kursuje w soboty, niedziele i święta
Cz1
kurs wykonywany przez Wyżne
Cz2
kurs wykonywany przez przystanek Czudec, Dwór
d
nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 XII
D
kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
dWZ
kurs skomunikowany z kursem do Woli Zgłobieńskiej
e
nie kursuje w okresie ferii letnich
F
kursuje w okresie wakacji i ferii szkolnych
g
nie kursuje w dniu 24.XII
G
nie kursuje w okresie wakacji i ferii szkolnych
_Iw
kurs do Iwierzyc
(J)
kurs do Lutczy przez Jawornik Niebylecki pętla
k
nie kursuje w drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 26 XII
K
kursuje od 1 października do 30 czerwca
m
nie kursuje w dniach 24 i 31.XII
ML
kurs przez Mogielnica, Pętla i Lutoryż, Pętla
n
nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31.XII
pNS
kurs z wjazdem do przystanku Nosówka, pętla
s
kurs przez Strażów pętla
S
kursuje w dni nauki szkolnej
sPs
kurs skomunikowany z linią 208 Pstrągowa - Babica - Pstrągowa
ś
nie kursuje w święta ustawowo wolne
Program Regionalny Rzeczpospolita Polska Podkarpackie Europejski Fundusz Społeczny