Związek Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa

RZESZÓW, WARSZAW./STAR.

Linia Kierunek Przez Godziny odjazdu
217 Bratkowice, Dąbry pętla 04:41 D [RZE] 06:08 D [RZE] 07:37 D [RZE] 14:08 D [RZE] 16:05 D [RZE]
310 Budy Głog., Zacinki 15:23 S(9) [RZE]
312 Głogów Młp., Bugaj 04:56 +_Bga [RZE] 08:46 +_Bga(4) [RZE] 09:06 _Bg(4) [RZE] 11:06 +_Bga(3) [RZE] 15:26 +_Bga(3) [RZE] 16:32 g_Bg [RZE] 17:22 +g_Bga [RZE] 19:31 +g_Bga [RZE] 19:41 g_Bg [RZE] 21:41 m_Bg [RZE] 21:51 +m_Bga [RZE] 23:41 m_Bg [RZE]
301 Głogów Młp., Centrum Przesiadkowe 05:53 D_Cp(3) [RZE] 06:07 De_Cp(3) [RZE] 06:53 D(4) [RZE] 08:02 De(4) [RZE] 09:47 D_Cp(3)(4) [RZE] 11:57 De(4) [RZE] 13:24 D(3)(4) [RZE] 14:19 D(4) [RZE] 15:48 D_Cp(3) [RZE] 16:13 D(4) [RZE] 17:28 D_Cp(3)(4) [RZE]
302 Głogów Młp., Centrum Przesiadkowe 11:54 D_PH_RL [RZE] 13:54 D_RL_PH [RZE] 16:29 D(5) [RZE]
301 Głogów Młp., Os.Słoneczne 05:26 D(6)(7) [RZE] 05:57 D(4)(7)_FG [RZE] 07:33 D(3)(7) [RZE] 10:57 D(2)(7)_Ga [RZE] 12:58 D(7) [RZE] 14:53 S(7) [RZE]
302 Głogów Młp., Os.Słoneczne 06:41 D_RL_FG [RZE] 07:07 D(8)_FG [RZE] 07:38 D_RL [RZE] 08:53 S_RL [RZE] 08:53 (D)_RL [RZE] 09:41 D_RL [RZE] 14:45 D_RL [RZE] 15:45 D_RL [RZE] 17:08 D_Ga_RL_PH [RZE] 17:55 D(5)g [RZE] 18:57 Dg_RL [RZE] 19:52 Dg_Ga_RL [RZE] 21:28 Dg_RL [RZE] 22:46 Dm_RL [RZE]
309 Głogów Młp., Strefa 05:46 D [RZE] 21:51 Dm [RZE]
305 Hucisko 07:52 D [RZE] 15:52 D [RZE]
312 Hucisko 04:31 _Hu [RZE] 06:31 +_Hua [RZE] 06:51 _Hu [RZE] 11:51 _Hu(3) [RZE] 13:21 +_Hua(4) [RZE] 14:21 _Hu_Bg(4) [RZE] 15:31 _Hu(3) [RZE]
314 Korczowiska 06:27 (D)(K) [RZE] 12:08 (D)(K) [RZE]
207 Nowa Wieś Zaczerska, pętla 05:26 D_bN [RZE] 06:32 D_bN [RZE] 07:17 D_bN [RZE] 08:02 D_ZO [RZE] 08:52 D_bN [RZE] 09:57 D_ZO [RZE] 11:17 D_ZO [RZE] 12:27 D_ZO [RZE] 13:47 D_ZO [RZE] 14:50 D_ZO [RZE] 15:44 D_ZO [RZE] 16:25 D_ZOg [RZE] 17:33 D_bNg [RZE] 18:47 Dm_ZO [RZE]
317 Nowa Wieś Zaczerska, pętla 05:26 +_bNa [RZE] 05:26 _bN [RZE] 06:01 _RO [RZE] 06:36 +_ZOa [RZE] 07:21 _RO [RZE] 07:54 +_RMa [RZE] 08:06 _RO [RZE] 09:16 _RM [RZE] 10:06 +_ROa [RZE] 10:56 _RO [RZE] 12:41 _RO [RZE] 14:21 _RO [RZE] 14:26 +_ROa [RZE] 16:01 +_ROa [RZE] 16:01 _RO [RZE] 17:36 g_RM [RZE] 19:36 g_RM [RZE] 19:37 Dm_RO [RZE] 19:46 +g_ROa [RZE] 21:16 +m_ROa [RZE] 21:21 g_RM [RZE] 21:26 Dm_RO [RZE] 22:41 Dm_RO [RZE]
314 Posuchy, Kąty 06:27 S(P) [RZE] 12:08 S(P) [RZE] 15:39 D [RZE]
311 Raniżów 07:32 (R) [RZE] 11:07 DL(R) [RZE] 12:06 +b(R) [RZE] 14:21 +b(R) [RZE]
307 Rudna Mała, pętla 06:27 D [RZE] 07:37 D [RZE] 14:01 De [RZE]
307 Rudna Mała, pętla Rzeszów 08:32 D [RZE] 09:47 D [RZE] 11:27 D [RZE] 13:09 D [RZE] 14:48 D [RZE] 15:35 D [RZE] 16:08 De [RZE] 16:53 D [RZE] 17:52 D [RZE] 18:46 Dg [RZE]
207 Rzeszów D.A. 05:09 D [RZE] 06:10 D_ZO [RZE] 06:52 S [RZE] 07:18 D_ZO [RZE] 08:17 D_ZO [RZE] 09:02 D_ZO [RZE] 09:42 D_ZO [RZE] 10:50 D_ZO [RZE] 12:06 D [RZE] 13:22 D_ZO [RZE] 14:37 D_ZO [RZE] 15:43 D_ZO [RZE] 16:31 D [RZE] 17:10 Dg [RZE] 18:18 D_ZOg [RZE] 19:37 Dm [RZE]
217 Rzeszów D.A. 05:44 D [RZE] 07:09 D [RZE] 08:39 D [RZE] 15:15 D [RZE] 17:10 D [RZE]
301 Rzeszów D.A. 06:31 D [RZE] 07:02 D [RZE] 07:27 D [RZE] 07:41 De [RZE] 08:24 D [RZE] 08:35 De [RZE] 09:08 D [RZE] 09:31 D [RZE] 10:06 D [RZE] 11:20 D [RZE] 12:36 De [RZE] 13:34 D [RZE] 14:56 D [RZE] 15:45 D [RZE] 15:58 S [RZE] 16:06 (D) [RZE] 18:28 D [RZE] 19:05 D [RZE] 20:08 Dge [RZE] 20:37 DL [RZE] 22:34 Dg [RZE]
302 Rzeszów D.A. 05:23 D_RL [RZE] 06:10 D_RL [RZE] 07:05 D_RL [RZE] 08:10 D_Ga [RZE] 09:05 D_RL [RZE] 11:05 D(8) [RZE] 13:04 D_RL [RZE] 14:14 D_RL_FG [RZE] 16:08 D_RL [RZE] 17:31 D_RL [RZE] 21:08 Dg_RL [RZE] 21:56 Dm_RL [RZE]
305 Rzeszów D.A. 07:18 D [RZE] 15:31 D [RZE]
307 Rzeszów D.A. 06:04 D [RZE] 07:15 D [RZE] 08:22 D [RZE] 09:19 D [RZE] 10:39 D [RZE] 12:19 D [RZE] 14:09 D [RZE] 14:50 De [RZE] 15:29 D [RZE] 16:19 D [RZE] 16:54 De [RZE] 17:29 D [RZE] 18:24 D [RZE] 19:29 Dg [RZE]
308 Rzeszów D.A. 05:34 D [RZE] 06:58 D [RZE]
309 Rzeszów D.A. 15:06 D [RZE] 23:00 Dm [RZE]
310 Rzeszów D.A. 16:39 S [RZE]
311 Rzeszów D.A. 05:36 D [RZE] 05:37  [RZE] 06:49 D [RZE] 07:34 D [RZE] 08:21 +b [RZE] 08:34  [RZE] 09:20  [RZE] 11:29 +b [RZE] 12:02  [RZE] 12:35 DL [RZE] 13:36 +b [RZE] 15:30 D [RZE] 15:48  [RZE] 16:06 +b [RZE] 16:19 D [RZE] 17:51 Dg [RZE] 18:13 h [RZE] 19:33 h [RZE] 20:06 Dm [RZE] 20:17 n [RZE]
312 Rzeszów D.A. 00:52 +ma [RZE] 06:12 +a [RZE] 06:18  [RZE] 08:25 +a [RZE] 08:37  [RZE] 10:37 +a [RZE] 10:39  [RZE] 12:53 +a [RZE] 13:39  [RZE] 15:10 +a [RZE] 16:10  [RZE] 17:03 +a [RZE] 17:19  [RZE] 17:58 g [RZE] 18:43 +ga [RZE] 21:13 g [RZE] 21:18 +ga [RZE] 23:07 m [RZE] 23:17 +ma [RZE]
313 Rzeszów D.A. 16:03 S [RZE]
314 Rzeszów D.A. 06:06 D [RZE] 08:38 (D)e [RZE] 08:38 S [RZE] 08:40 DL [RZE] 14:18 S [RZE] 14:18 (D) [RZE]
317 Rzeszów D.A. 00:39 m [RZE] 20:43 +ga [RZE] 22:23 Dm [RZE]
313 Tajęcina, Piaski 14:33 D_WL [RZE]
207 Trzebownisko, Zakład Ogrodniczy 04:25 D_bZ [RZE] 06:10 S_bZ [RZE]
317 Trzebownisko, Zakład Ogrodniczy 04:31 _bZ [RZE] 23:40 n_RT [RZE] 23:51 Dm_RT [RZE]
311 Wola Raniżowska 05:50 D(W) [RZE] 06:37 (W) [RZE] 09:36 +b(W) [RZE] 10:07 (W) [RZE] 13:43 D(W) [RZE] 13:57 (W) [RZE] 14:28 D(W) [RZE] 16:04 D(W) [RZE] 16:08 (W) [RZE] 16:26 +b(W) [RZE] 16:53 D(W) [RZE] 17:42 h(W) [RZE] 18:22 Dg(W)(2) [RZE] 18:32 h(W) [RZE] 20:26 Dm(W)(1) [RZE] 20:46 n(W) [RZE]

Oznaczenia kursów

+
kursuje w dni wolne od pracy (niedziele i święta)
(1)
kurs skomunkowany z linią 303 do Wysokiej Gł, 304 do Bud Głog. oraz 306 do Huciska
(2)
kurs skomunkowany z liniami 303 do Wysokiej Gł. oraz 306 do Huciska
(3)
kurs skomunikowany z linią 303 Głogów Młp. - Wysoka Głog. - Tajęcina
(4)
kurs skomunikowany z linią 304 Głogów Młp. - Budy Głog.
(5)
kurs przez Rogoźnicę, Lipie, Niwę
(6)
kurs skomunikowany z linią 306 Głogów Młp. - Hucisko
kursuje w soboty (nie kursuje w święta ustawowo wolne)
(7)
kurs do Głogów Osiedle Słoneczne
(8)
kurs przez Rudną, Rogoźnicę, Lipię i Zabajkę
(9)
kurs przez Budy Głogowskie, Szkoła , Klub
a
nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25 XII
b
nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII
_Bg
kurs do Głogów Młp. Bugaj
_bN
kurs wykonywany do Nowa Wieś Zaczerska, Pętla
_bZ
kurs wykonywany do Trzebownisko, Zakład Ogrodniczy
_Cp
kurs do Głogów Centrum Przesiadkowe
D
kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
(D)
kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze wolne od nauki szkolnej
e
nie kursuje w okresie ferii letnich
_FG
kurs wykonywany przez ul.Fabryczą i ul.Gajową
g
nie kursuje w dniu 24.XII
_Ga
kurs przez ul. Gajową
h
nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniu 24.XII
_Hu
kurs do Huciska
(K)
kurs do Korczowisk
L
kursuje w okresie ferii letnich
m
nie kursuje w dniach 24 i 31.XII
n
nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31.XII
(P)
kurs do Posuch
_PH
kurs skomunikowany z linią 306 z wjazdem do Głogów Os. Słoneczne
(R)
kurs do Raniżowa
_RL
kurs przez Rogoźnicę, Lipie
_RM
kurs przez Rudna Mała pętla
_RO
kurs wykonywany do Nowa Wieś Zaczerska, pętla przez Rudną Mała i Trzebownisko Zakład Ogrodniczy
_RT
kurs wykonywany przez Rudna Mała pętla, Nowa Wieś Zaczerska pętla do Trzebownisko Zakład Ogrodniczy
S
kursuje w dni nauki szkolnej
(W)
kurs do Woli Raniżowskiej
_WL
przez Wysoka Głog. Leśniczówka
_ZO
kurs wykonywany przez Trzebownisko, Zakład Ogrodniczy do Nowa Wieś Zaczerska, Pętla
Program Regionalny Rzeczpospolita Polska Podkarpackie Europejski Fundusz Społeczny