Związek Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa

RZESZÓW, WARSZ. ZS.SPOŻ.

Linia Kierunek Przez Godziny odjazdu
201 Bratkowice 04:48 +b [RZE] 04:49  [RZE] 05:23 (D) [RZE] 05:34 S [RZE] 06:14  [RZE] 06:14 +b [RZE] 07:04 S [RZE] 07:49  [RZE] 09:20 D [RZE] 10:04 +b [RZE] 10:04  [RZE] 10:15 D [RZE] 11:09 D [RZE] 13:10 D [RZE] 14:14 +b [RZE] 14:14  [RZE] 14:31 D [RZE] 15:37 S [RZE] 15:59 h [RZE] 15:59 +bg [RZE] 16:22 Dg [RZE] 17:49 h [RZE] 17:52 Dg [RZE] 19:34 Dm [RZE] 19:34 +bm [RZE] 19:34 n [RZE] 20:59 Dm [RZE] 20:59 n [RZE]
217 Bratkowice, Dąbry pętla 04:39 D [RZE] 06:06 D [RZE] 07:35 D [RZE] 14:06 D [RZE] 16:02 D [RZE]
310 Budy Głog., Zacinki 15:21 S(9) [RZE]
312 Głogów Młp., Bugaj 04:54 +_Bga [RZE] 08:44 +_Bga(4) [RZE] 09:04 _Bg(4) [RZE] 11:04 +_Bga(3) [RZE] 15:24 +_Bga(3) [RZE] 16:29 g_Bg [RZE] 17:19 +g_Bga [RZE] 19:29 +g_Bga [RZE] 19:39 g_Bg [RZE] 21:39 m_Bg [RZE] 21:49 +m_Bga [RZE] 23:39 m_Bg [RZE]
301 Głogów Młp., Centrum Przesiadkowe 05:51 D_Cp(3) [RZE] 06:05 De_Cp(3) [RZE] 06:51 D(4) [RZE] 08:00 De(4) [RZE] 09:45 D_Cp(3)(4) [RZE] 11:55 De(4) [RZE] 13:22 D(3)(4) [RZE] 14:17 D(4) [RZE] 15:46 D_Cp(3) [RZE] 16:11 D(4) [RZE] 17:26 D_Cp(3)(4) [RZE]
302 Głogów Młp., Centrum Przesiadkowe 11:52 D_PH_RL [RZE] 13:52 D_RL_PH [RZE] 16:27 D(5) [RZE]
301 Głogów Młp., Os.Słoneczne 05:24 D(6)(7) [RZE] 05:55 D(4)(7)_FG [RZE] 07:31 D(3)(7) [RZE] 10:55 D(2)(7)_Ga [RZE] 12:56 D(7) [RZE] 14:51 S(7) [RZE]
302 Głogów Młp., Os.Słoneczne 06:39 D_RL_FG [RZE] 07:05 D(8)_FG [RZE] 07:36 D_RL [RZE] 08:51 (D)_RL [RZE] 08:51 S_RL [RZE] 09:39 D_RL [RZE] 14:42 D_RL [RZE] 15:42 D_RL [RZE] 17:06 D_Ga_RL_PH [RZE] 17:53 D(5)g [RZE] 18:55 Dg_RL [RZE] 19:50 Dg_Ga_RL [RZE] 21:26 Dg_RL [RZE] 22:44 Dm_RL [RZE]
309 Głogów Młp., Strefa 05:44 D [RZE] 21:49 Dm [RZE]
305 Hucisko 07:50 D [RZE] 15:50 D [RZE]
312 Hucisko 04:29 _Hu [RZE] 06:29 +_Hua [RZE] 06:49 _Hu [RZE] 11:49 _Hu(3) [RZE] 13:19 +_Hua(4) [RZE] 14:19 _Hu_Bg(4) [RZE] 15:29 _Hu(3) [RZE]
314 Korczowiska 06:25 (D)(K) [RZE] 12:06 (D)(K) [RZE]
207 Nowa Wieś Zaczerska, pętla 05:24 D_bN [RZE] 06:30 D_bN [RZE] 07:15 D_bN [RZE] 08:00 D_ZO [RZE] 08:50 D_bN [RZE] 09:55 D_ZO [RZE] 11:15 D_ZO [RZE] 12:25 D_ZO [RZE] 13:45 D_ZO [RZE] 14:47 D_ZO [RZE] 15:42 D_ZO [RZE] 16:22 D_ZOg [RZE] 17:30 D_bNg [RZE] 18:45 Dm_ZO [RZE]
317 Nowa Wieś Zaczerska, pętla 05:24 _bN [RZE] 05:24 +_bNa [RZE] 05:59 _RO [RZE] 06:34 +_ZOa [RZE] 07:19 _RO [RZE] 07:52 +_RMa [RZE] 08:04 _RO [RZE] 09:14 _RM [RZE] 10:04 +_ROa [RZE] 10:54 _RO [RZE] 12:39 _RO [RZE] 14:19 _RO [RZE] 14:24 +_ROa [RZE] 15:59 _RO [RZE] 15:59 +_ROa [RZE] 17:34 g_RM [RZE] 19:34 g_RM [RZE] 19:35 Dm_RO [RZE] 19:44 +g_ROa [RZE] 21:14 +m_ROa [RZE] 21:19 g_RM [RZE] 21:24 Dm_RO [RZE] 22:39 Dm_RO [RZE]
314 Posuchy, Kąty 06:25 S(P) [RZE] 12:06 S(P) [RZE] 15:37 D [RZE]
311 Raniżów 07:30 (R) [RZE] 11:05 DL(R) [RZE] 12:04 +b(R) [RZE] 14:19 +b(R) [RZE]
307 Rudna Mała, pętla 06:25 D [RZE] 07:35 D [RZE] 13:59 De [RZE]
307 Rudna Mała, pętla Rzeszów 08:30 D [RZE] 09:45 D [RZE] 11:25 D [RZE] 13:07 D [RZE] 14:46 D [RZE] 15:33 D [RZE] 16:06 De [RZE] 16:51 D [RZE] 17:50 D [RZE] 18:44 Dg [RZE]
201 Rzeszów D.A. 05:13 D [RZE] 05:58  [RZE] 05:58 +b [RZE] 06:19 S [RZE] 06:36 (D) [RZE] 06:48 S [RZE] 08:28 S [RZE] 09:02  [RZE] 10:34 D [RZE] 11:16 +b [RZE] 11:16  [RZE] 11:33 D [RZE] 13:06 +b [RZE] 13:07  [RZE] 13:08 D [RZE] 14:33 D [RZE] 15:28 +b [RZE] 15:28  [RZE] 15:47 Dg [RZE] 16:32 Dg [RZE] 17:10 h [RZE] 17:10 +bg [RZE] 17:38 Dg [RZE] 18:58 h [RZE] 19:04 Dm [RZE] 20:43 +bm [RZE] 20:43 Dm [RZE] 20:43 n [RZE] 22:08 h [RZE]
207 Rzeszów D.A. 05:11 D [RZE] 06:12 D_ZO [RZE] 06:55 S [RZE] 07:20 D_ZO [RZE] 08:19 D_ZO [RZE] 09:04 D_ZO [RZE] 09:44 D_ZO [RZE] 10:52 D_ZO [RZE] 12:08 D [RZE] 13:24 D_ZO [RZE] 14:39 D_ZO [RZE] 15:45 D_ZO [RZE] 16:33 D [RZE] 17:12 Dg [RZE] 18:20 D_ZOg [RZE] 19:39 Dm [RZE]
217 Rzeszów D.A. 05:46 D [RZE] 07:11 D [RZE] 08:41 D [RZE] 15:17 D [RZE] 17:12 D [RZE]
301 Rzeszów D.A. 06:34 D [RZE] 07:05 D [RZE] 07:30 D [RZE] 07:45 De [RZE] 08:27 D [RZE] 08:38 De [RZE] 09:10 D [RZE] 09:33 D [RZE] 10:08 D [RZE] 11:22 D [RZE] 12:38 De [RZE] 13:36 D [RZE] 14:58 D [RZE] 15:47 D [RZE] 16:01 S [RZE] 16:08 (D) [RZE] 18:30 D [RZE] 19:07 D [RZE] 20:10 Dge [RZE] 20:39 DL [RZE] 22:36 Dg [RZE]
302 Rzeszów D.A. 05:25 D_RL [RZE] 06:12 D_RL [RZE] 07:08 D_RL [RZE] 08:12 D_Ga [RZE] 09:07 D_RL [RZE] 11:07 D(8) [RZE] 13:06 D_RL [RZE] 14:16 D_RL_FG [RZE] 16:10 D_RL [RZE] 17:33 D_RL [RZE] 21:10 Dg_RL [RZE] 21:58 Dm_RL [RZE]
305 Rzeszów D.A. 07:20 D [RZE] 15:33 D [RZE]
307 Rzeszów D.A. 06:06 D [RZE] 07:17 D [RZE] 08:24 D [RZE] 09:21 D [RZE] 10:41 D [RZE] 12:21 D [RZE] 14:11 D [RZE] 14:52 De [RZE] 15:31 D [RZE] 16:21 D [RZE] 16:56 De [RZE] 17:31 D [RZE] 18:26 D [RZE] 19:31 Dg [RZE]
308 Rzeszów D.A. 05:36 D [RZE] 07:00 D [RZE]
309 Rzeszów D.A. 15:08 D [RZE] 23:02 Dm [RZE]
310 Rzeszów D.A. 16:41 S [RZE]
311 Rzeszów D.A. 05:38 D [RZE] 05:39  [RZE] 06:52 D [RZE] 07:37 D [RZE] 08:23 +b [RZE] 08:36  [RZE] 09:22  [RZE] 11:31 +b [RZE] 12:04  [RZE] 12:37 DL [RZE] 13:38 +b [RZE] 15:33 D [RZE] 15:50  [RZE] 16:08 +b [RZE] 16:22 D [RZE] 17:53 Dg [RZE] 18:15 h [RZE] 19:35 h [RZE] 20:08 Dm [RZE] 20:19 n [RZE]
312 Rzeszów D.A. 00:54 +ma [RZE] 06:14 +a [RZE] 06:20  [RZE] 08:27 +a [RZE] 08:39  [RZE] 10:39 +a [RZE] 10:41  [RZE] 12:55 +a [RZE] 13:41  [RZE] 15:12 +a [RZE] 16:12  [RZE] 17:05 +a [RZE] 17:21  [RZE] 18:00 g [RZE] 18:45 +ga [RZE] 21:15 g [RZE] 21:20 +ga [RZE] 23:09 m [RZE] 23:19 +ma [RZE]
313 Rzeszów D.A. 16:05 S [RZE]
314 Rzeszów D.A. 06:08 D [RZE] 08:41 S [RZE] 08:41 (D)e [RZE] 08:43 DL [RZE] 14:20 (D) [RZE] 14:20 S [RZE]
317 Rzeszów D.A. 00:41 m [RZE] 20:45 +ga [RZE] 22:25 Dm [RZE]
313 Tajęcina, Piaski 14:31 D_WL [RZE]
207 Trzebownisko, Zakład Ogrodniczy 04:23 D_bZ [RZE] 06:08 S_bZ [RZE]
317 Trzebownisko, Zakład Ogrodniczy 04:29 _bZ [RZE] 23:38 n_RT [RZE] 23:49 Dm_RT [RZE]
311 Wola Raniżowska 05:48 D(W) [RZE] 06:35 (W) [RZE] 09:34 +b(W) [RZE] 10:05 (W) [RZE] 13:41 D(W) [RZE] 13:55 (W) [RZE] 14:26 D(W) [RZE] 16:02 D(W) [RZE] 16:06 (W) [RZE] 16:24 +b(W) [RZE] 16:51 D(W) [RZE] 17:40 h(W) [RZE] 18:20 Dg(W)(2) [RZE] 18:30 h(W) [RZE] 20:24 Dm(W)(1) [RZE] 20:44 n(W) [RZE]

Oznaczenia kursów

+
kursuje w dni wolne od pracy (niedziele i święta)
(1)
kurs skomunkowany z linią 303 do Wysokiej Gł, 304 do Bud Głog. oraz 306 do Huciska
(2)
kurs skomunkowany z liniami 303 do Wysokiej Gł. oraz 306 do Huciska
(3)
kurs skomunikowany z linią 303 Głogów Młp. - Wysoka Głog. - Tajęcina
(4)
kurs skomunikowany z linią 304 Głogów Młp. - Budy Głog.
(5)
kurs przez Rogoźnicę, Lipie, Niwę
(6)
kurs skomunikowany z linią 306 Głogów Młp. - Hucisko
kursuje w soboty (nie kursuje w święta ustawowo wolne)
(7)
kurs do Głogów Osiedle Słoneczne
(8)
kurs przez Rudną, Rogoźnicę, Lipię i Zabajkę
(9)
kurs przez Budy Głogowskie, Szkoła , Klub
a
nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25 XII
b
nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII
_Bg
kurs do Głogów Młp. Bugaj
_bN
kurs wykonywany do Nowa Wieś Zaczerska, Pętla
_bZ
kurs wykonywany do Trzebownisko, Zakład Ogrodniczy
_Cp
kurs do Głogów Centrum Przesiadkowe
D
kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
(D)
kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze wolne od nauki szkolnej
e
nie kursuje w okresie ferii letnich
_FG
kurs wykonywany przez ul.Fabryczą i ul.Gajową
g
nie kursuje w dniu 24.XII
_Ga
kurs przez ul. Gajową
h
nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniu 24.XII
_Hu
kurs do Huciska
(K)
kurs do Korczowisk
L
kursuje w okresie ferii letnich
m
nie kursuje w dniach 24 i 31.XII
n
nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31.XII
(P)
kurs do Posuch
_PH
kurs skomunikowany z linią 306 z wjazdem do Głogów Os. Słoneczne
(R)
kurs do Raniżowa
_RL
kurs przez Rogoźnicę, Lipie
_RM
kurs przez Rudna Mała pętla
_RO
kurs wykonywany do Nowa Wieś Zaczerska, pętla przez Rudną Mała i Trzebownisko Zakład Ogrodniczy
_RT
kurs wykonywany przez Rudna Mała pętla, Nowa Wieś Zaczerska pętla do Trzebownisko Zakład Ogrodniczy
S
kursuje w dni nauki szkolnej
(W)
kurs do Woli Raniżowskiej
_WL
przez Wysoka Głog. Leśniczówka
_ZO
kurs wykonywany przez Trzebownisko, Zakład Ogrodniczy do Nowa Wieś Zaczerska, Pętla
Program Regionalny Rzeczpospolita Polska Podkarpackie Europejski Fundusz Społeczny