Związek Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa

RZESZÓW, PODKARPACKA KOLONIA

Linia Kierunek Przez Godziny odjazdu
209 Babica 06:36 sPsD [RZE]
210 Czudec, Dwór 06:26 DCz2 [RZE] 11:59 DCz1 [RZE] 15:34 DCz1 [RZE] 21:40 DmCz1 [RZE]
210 Czudec, Zajezdnia Rzeszowska 08:46 D [RZE] 14:29 DCz1 [RZE]
233 Mogielnica, pętla 05:08 + [RZE] 05:08 6ś [RZE] 06:38 6ś [RZE] 06:38 + [RZE] 09:29 + [RZE] 09:29 6ś [RZE] 11:29 6ś [RZE] 11:29 + [RZE] 15:29 +g [RZE] 15:29 6ś [RZE] 18:48 +g [RZE] 18:48 6gś [RZE]
223 Niechobrz, pętla 04:18 6ś [RZE] 04:53 D [RZE] 06:20 6ś [RZE] 10:15 + [RZE] 12:15 + [RZE] 17:36 Dg [RZE]
223 Niechobrz, pętla Boguchwała 05:15 D [RZE] 05:17 6ś [RZE] 05:24 + [RZE] 06:03 D [RZE] 06:45 Dg [RZE] 07:25 D [RZE] 08:09 Dg [RZE] 08:29 6ś [RZE] 08:30 + [RZE] 10:00 D [RZE] 10:59 6ś [RZE] 12:20 D [RZE] 13:30 DG [RZE] 13:49 6ś [RZE] 14:35 D [RZE] 15:25 + [RZE] 15:55 D [RZE] 16:05 6ś [RZE] 16:59 Dg [RZE] 17:25 + [RZE] 18:30 Dm [RZE] 18:34 6ś [RZE] 19:35 +g [RZE] 19:42 Dm [RZE] 19:42 6mś [RZE] 21:41 Dm [RZE] 21:50 6mś [RZE] 23:29 Dm [RZE] 23:32 6mś [RZE]
223 Niechobrz, Rondo 14:00 DF [RZE]
228 Nosówka, pętla 05:03 D [RZE] 05:03 6ś [RZE] 06:18 D [RZE] 06:23 + [RZE] 07:13 6ś [RZE] 07:34 D [RZE] 12:09 D [RZE] 12:33 6ś [RZE] 14:13 + [RZE] 14:25 D [RZE] 15:49 6ś [RZE] 16:09 D [RZE] 17:08 +g [RZE] 19:18 6gś [RZE] 19:18 +gdWZ [RZE] 21:08 Dm [RZE]
208 Pstrągowa 07:36 + [RZE] 07:36 6ś [RZE] 07:37 D [RZE] 09:37 D [RZE] 09:46 6ś [RZE] 09:47 + [RZE] 11:22 D [RZE] 12:27 D [RZE] 14:00 + [RZE] 14:01 6ś [RZE] 14:03 D [RZE] 14:48 Dge [RZE] 15:33 D [RZE] 16:25 +g [RZE] 16:26 6gś [RZE] 16:28 Dg [RZE] 18:01 Dg [RZE] 19:34 +g [RZE] 19:34 6gś [RZE] 19:36 Dg [RZE] 21:39 6śn [RZE] 21:39 +m [RZE] 23:23 Dm [RZE]
223 Rzeszów, al. Wyzwolenia 00:38 +mś [RZE] 00:40 6mś [RZE] 00:40 2-5mś [RZE] 06:32 6ś [RZE] 06:34 + [RZE] 08:16 Dg [RZE] 08:51 D [RZE] 09:41 Dg [RZE] 09:44 + [RZE] 09:57 6ś [RZE] 11:31 D [RZE] 12:27 6ś [RZE] 13:46 D [RZE] 15:01 DF [RZE] 15:01 DG [RZE] 15:12 6ś [RZE] 16:06 D [RZE] 16:44 + [RZE] 17:22 D [RZE] 17:27 6ś [RZE] 18:22 Dg [RZE] 18:39 + [RZE] 19:50 Dm [RZE] 19:56 6ś [RZE] 20:54 +g [RZE] 21:06 6mś [RZE] 22:55 Dm [RZE]
203 Rzeszów D.A. 00:45 6śnd [RZE] 00:45 Dmd [RZE] 00:45 +m [RZE] 06:05 + [RZE] 06:05 6ś [RZE] 06:06 D [RZE] 07:06 D [RZE] 09:25 6ś [RZE] 09:25 + [RZE] 14:10 6ś [RZE] 14:11 D [RZE] 14:11 + [RZE] 17:26 D [RZE] 17:40 + [RZE] 17:41 6ś [RZE] 19:38 Dm [RZE] 21:05 6gś [RZE] 21:05 +g [RZE] 23:35 Dm [RZE]
208 Rzeszów D.A. 06:01 D [RZE] 06:13 + [RZE] 06:13 6ś [RZE] 06:36 Dge [RZE] 07:10 D [RZE] 08:21 D [RZE] 09:18 + [RZE] 09:19 6ś [RZE] 09:20 D [RZE] 11:21 D [RZE] 11:28 + [RZE] 11:29 6ś [RZE] 13:06 D [RZE] 14:12 D [RZE] 15:48 +g [RZE] 15:49 6gś [RZE] 15:52 Dg [RZE] 18:07 6gś [RZE] 18:07 +g [RZE] 18:15 Dg [RZE] 21:17 +m [RZE] 21:17 6śn [RZE] 21:19 Dm [RZE]
209 Rzeszów D.A. 17:19 sPsDg [RZE]
210 Rzeszów D.A. 05:43 DCz1 [RZE] 07:03 DCz1 [RZE] 08:16 DCz1 [RZE] 10:27 DCz1 [RZE] 13:59 DCz2 [RZE] 17:34 DmCz2 [RZE]
223 Rzeszów D.A. 05:25 6ś [RZE] 06:06 D [RZE] 07:30 + [RZE] 07:31 6ś [RZE] 11:30 + [RZE] 18:46 Dg [RZE]
228 Rzeszów D.A. 05:52 D [RZE] 05:53 6ś [RZE] 07:08 D [RZE] 07:14 + [RZE] 08:03 6ś [RZE] 08:24 D [RZE] 12:59 D [RZE] 13:23 6ś [RZE] 15:04 + [RZE] 15:18 D [RZE] 16:40 6ś [RZE] 16:59 D [RZE] 17:59 +g [RZE] 20:09 6gś [RZE] 20:41 +g [RZE] 21:58 Dm [RZE]
233 Rzeszów D.A. 05:55 + [RZE] 05:55 6ś [RZE] 07:35 6ś [RZE] 07:35 + [RZE] 10:31 6ś [RZE] 10:31 + [RZE] 12:21 6ś [RZE] 12:21 + [RZE] 16:30 +g [RZE] 16:30 6ś [RZE] 19:35 6gś [RZE] 19:35 +g [RZE]
223 Rzeszów, ul. Marszałkowska 05:35 D [RZE] 06:33 D [RZE] 07:31 D [RZE] 21:05 Dm [RZE] 23:08 6mś [RZE]
203 Zarzecze 05:10 D [RZE] 05:12 6ś [RZE] 05:12 + [RZE] 06:07 D [RZE] 08:21 6ś [RZE] 08:21 + [RZE] 13:01 + [RZE] 13:01 6ś [RZE] 13:04 D [RZE] 16:09 D [RZE] 16:36 + [RZE] 16:36 6ś [RZE] 18:30 Dm [RZE] 20:01 6gś [RZE] 20:01 +g [RZE] 22:35 Dm [RZE] 23:33 MLDmd [RZE] 23:33 ML+m [RZE] 23:33 ML6śn [RZE]

Oznaczenia kursów

+
kursuje w dni wolne od pracy (niedziele i święta)
2-5
kursuje od wtorku do piątku
6
kursuje w soboty
Cz1
kurs wykonywany przez Wyżne
Cz2
kurs wykonywany przez przystanek Czudec, Dwór
d
nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 XII
D
kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
dWZ
kurs skomunikowany z kursem do Woli Zgłobieńskiej
e
nie kursuje w okresie ferii letnich
F
kursuje w okresie wakacji i ferii szkolnych
g
nie kursuje w dniu 24.XII
G
nie kursuje w okresie wakacji i ferii szkolnych
m
nie kursuje w dniach 24 i 31.XII
ML
kurs przez Mogielnica, Pętla i Lutoryż, Pętla
n
nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31.XII
sPs
kurs skomunikowany z linią 208 Pstrągowa - Babica - Pstrągowa
ś
nie kursuje w święta ustawowo wolne
Program Regionalny Rzeczpospolita Polska Podkarpackie Europejski Fundusz Społeczny