Związek Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa

RZESZÓW, BARDOWSKIEGO 01

Linia Kierunek Przez Godziny odjazdu
235 Błędowa Tyczyńska 05:47 D [RZE]
237 Błędowa Tyczyńska 05:52 S_BT [RZE] 15:54 S_BT [RZE]
238 Błędowa Tyczyńska 04:27 6ś[R] [RZE] 04:42 S [RZE] 05:02 b+[R] [RZE] 05:37 D [RZE] 06:13 6ś[R] [RZE] 06:33 (D) [RZE] 06:54 S [RZE] 07:22 +[R] [RZE] 07:28 6ś[R] [RZE] 07:47 D [RZE] 09:03 6ś[R] [RZE] 09:52 +[R] [RZE] 09:53 D[R] [RZE] 12:02 +[R] [RZE] 12:33 D [RZE] 12:33 6ś[R] [RZE] 13:53 6ś[R] [RZE] 13:53 (D) [RZE] 14:34 S [RZE] 15:02 +[R] [RZE] 15:18 6ś[R] [RZE] 16:48 6ś[R] [RZE] 16:57 +[R] [RZE] 16:57 D [RZE] 18:03 D[R] [RZE] 19:22 6śg[R] [RZE] 19:22 Dg[R] [RZE] 19:47 +g[R] [RZE] 21:22 Dm[R] [RZE] 22:22 6śm[R] [RZE] 23:32 Dm[R] [RZE]
239 Borówki, Lasek 11:48 S [RZE]
246 Cierpisz Dolny 07:47 D [RZE] 13:23 D [RZE] 14:18 D [RZE] 16:33 Dg [RZE] 20:38 Dm [RZE]
260 Futoma 06:28 6ś [RZE] 06:28 D [RZE] 07:08 +b [RZE] 07:48 D [RZE] 11:03 6ś [RZE] 11:03 D [RZE] 12:03 D [RZE] 13:23 D [RZE] 13:23 +b(p) [RZE] 13:23 6ś [RZE] 14:48 D [RZE] 15:33 +b(p) [RZE] 15:33 D [RZE] 15:33 6ś(p) [RZE] 16:33 S [RZE] 17:48 Dg [RZE] 17:48 6hś(p) [RZE] 20:18 Dm [RZE] 20:18 6nś(p) [RZE] 23:22 Dm [RZE]
240 Grzegorzówka, Kanada 05:42 D [RZE] 06:32 S [RZE] 07:52 D [RZE] 08:52 S [RZE] 13:28 D [RZE] 14:33 S [RZE] 15:38 D [RZE] 18:32 D [RZE]
261 Kąkolówka, Nawsie 06:33 S [RZE] 07:37 6ś(L) [RZE] 07:53 D [RZE] 09:53 D [RZE] 10:18 6ś [RZE] 11:53 D [RZE] 13:53 6ś [RZE] 14:08 D [RZE] 15:18 D [RZE] 16:12 6gśT [RZE] 16:18 Dg [RZE] 18:42 Dm [RZE] 21:02 Dm [RZE] 21:12 6śn(L) [RZE]
402 Krasne Wólka 05:12 D [RZE] 06:18 kmkD [RZE] 07:23 D [RZE] 08:34 kmkD [RZE] 09:48 kmk6ś [RZE] 09:57 + [RZE] 09:58 D [RZE] 11:42 kmkS [RZE] 12:32 kmk6ś [RZE] 12:33 D [RZE] 12:47 + [RZE] 13:14 kmkD [RZE] 14:39 D [RZE] 15:55 kmkD [RZE] 17:04 D [RZE]
401 Krzemienica, sklep 06:07 D [RZE] 07:42 D [RZE] 10:53 D [RZE] 14:00 D [RZE] 15:40 D [RZE] 17:22 Dg [RZE]
262 Lecka, pętla 06:17 D [RZE] 06:17 6ś [RZE] 07:32 +b [RZE] 08:27 6ś [RZE] 08:27 D [RZE] 10:37 D [RZE] 12:32 D [RZE] 14:32 D [RZE] 14:32 6ś [RZE] 16:47 D [RZE] 19:07 6śn [RZE] 19:27 Dg [RZE] 19:27 +bg [RZE] 21:47 Dm [RZE]
206 Malawa 04:27 D [RZE] 05:03 6ś [RZE] 05:03 + [RZE] 05:17 D [RZE] 05:47 S [RZE] 06:28 D [RZE] 06:53 6ś [RZE] 06:53 + [RZE] 07:43 D [RZE] 08:53 6ś [RZE] 08:53 + [RZE] 09:03 D [RZE] 10:38 D [RZE] 10:53 6ś [RZE] 10:53 + [RZE] 11:58 6ś [RZE] 11:58 + [RZE] 12:03 D [RZE] 13:18 6ś [RZE] 13:18 + [RZE] 13:18 D [RZE] 14:34 Dmk [RZE] 14:43 + [RZE] 14:43 6ś [RZE] 15:48 Dmk [RZE] 16:08 6ś [RZE] 16:08 +g [RZE] 16:48 Dg [RZE] 17:48 Dg [RZE] 18:08 +g [RZE] 18:08 6śg [RZE] 19:03 Dmmk [RZE] 20:33 +g [RZE] 20:33 Dm [RZE] 20:33 6śg [RZE] 21:33 +m [RZE] 21:33 6śn [RZE] 22:38 Dm [RZE] 22:38 +m [RZE] 22:38 6nś [RZE] 23:43 Dm [RZE]
400 Palikówka, Pętla 04:22 D [RZE] 04:57 6ś [RZE] 05:13 D [RZE] 05:27 b+ [RZE] 05:28 S [RZE] 06:13 DpPPpSt [RZE] 06:22 6ś [RZE] 07:08 DpPPpKW [RZE] 07:37 +pKW [RZE] 08:23 6ś [RZE] 08:43 DpSt [RZE] 10:08 D [RZE] 10:53 6śpKW [RZE] 11:25 D [RZE] 12:18 DpSt [RZE] 13:48 D [RZE] 14:23 6śpSK [RZE] 14:25 S [RZE] 14:55 DpSt [RZE] 15:23 +pSK [RZE] 15:40 D [RZE] 16:08 6śpSK [RZE] 16:50 Dg [RZE] 17:13 +gpKW [RZE] 17:25 D [RZE] 18:33 DgpKW [RZE] 19:12 6gśpKW [RZE] 19:17 +gpKW [RZE] 19:23 DgpSK [RZE] 20:38 DgpKW [RZE] 21:23 DgpKW [RZE] 21:32 6gśpKW [RZE] 22:23 DmpKW [RZE] 23:08 DmpKW [RZE]
206 Rzeszów D.A. 00:24 2-5ś [RZE] 00:24 6śm [RZE] 05:08 D [RZE] 05:49 + [RZE] 05:49 6ś [RZE] 06:15 Dmk [RZE] 06:44 S [RZE] 07:31 Dmk [RZE] 07:35 + [RZE] 07:38 6ś [RZE] 08:33 D [RZE] 09:40 6ś [RZE] 09:40 + [RZE] 09:51 D [RZE] 11:29 D [RZE] 11:40 6ś [RZE] 11:40 + [RZE] 12:40 + [RZE] 12:41 6ś [RZE] 12:50 D [RZE] 14:05 + [RZE] 14:06 6ś [RZE] 14:19 Dmk [RZE] 15:24 + [RZE] 15:25 6ś [RZE] 15:37 D [RZE] 16:51 D [RZE] 16:54 +g [RZE] 16:55 6ś [RZE] 17:38 Dg [RZE] 18:37 Dg [RZE] 18:49 6śg [RZE] 18:49 +g [RZE] 20:01 Dm [RZE] 21:14 6śg [RZE] 21:14 +g [RZE] 21:18 Dm [RZE] 22:19 6śn [RZE] 22:19 +m [RZE] 23:18 Dm [RZE] 23:19 6śn [RZE] 23:19 +m [RZE]
236 Rzeszów D.A. 07:40 D [RZE]
237 Rzeszów D.A. 07:29 Sdw [RZE] 15:38 Sdw [RZE] 17:35 Sdw [RZE]
238 Rzeszów D.A. 00:02 6śmdw [RZE] 06:09 6śdw [RZE] 06:40 +bdw [RZE] 08:06 6śdw [RZE] 08:08 (D)dw [RZE] 09:05 +dw [RZE] 09:16 6śdw [RZE] 09:20 Ddw [RZE] 10:56 6śdw [RZE] 11:35 +dw [RZE] 13:45 +dw [RZE] 14:21 6śdw [RZE] 14:29 D[R]dw [RZE] 15:31 (D)dw [RZE] 15:41 6śdw [RZE] 16:19 Sdw [RZE] 16:43 +dw [RZE] 17:11 6śdw [RZE] 18:28 Dgdw [RZE] 18:33 6śdw [RZE] 18:38 +dw [RZE] 19:50 Ddw [RZE] 21:08 Dmdw [RZE] 21:14 6gdw [RZE] 21:24 +gdw [RZE] 23:01 Dmdw [RZE]
239 Rzeszów D.A. 08:16 S [RZE]
240 Rzeszów D.A. 05:33 D [RZE] 06:16 S [RZE] 07:31 D [RZE] 08:28 S [RZE] 09:41 D [RZE] 10:34 S [RZE] 15:14 D [RZE] 17:29 D [RZE]
241 Rzeszów D.A. 05:49 D [RZE] 06:29 6śpG [RZE] 06:29 +apG [RZE] 07:20 DpNK [RZE] 09:11 +a [RZE] 09:11 6ś [RZE] 09:19 D [RZE] 12:04 D [RZE] 14:17 +a [RZE] 14:17 6ś [RZE] 14:19 D [RZE] 18:12 Dg [RZE] 21:32 Dm [RZE]
246 Rzeszów D.A. 05:33 D [RZE] 06:21 D [RZE] 09:42 D [RZE] 15:23 Dg [RZE] 16:20 Dg [RZE] 18:33 Dm [RZE]
250 Rzeszów D.A. 05:40 Ds [RZE] 06:09 6śs [RZE] 06:44 +bs [RZE] 06:59 Dm [RZE] 07:36 Ds [RZE] 08:42 DmsT [RZE] 09:21 6śs [RZE] 09:42 Ds [RZE] 09:44 +bs [RZE] 10:32 Ds [RZE] 11:27 6śs [RZE] 13:54 +b [RZE] 13:54 6ś [RZE] 14:02 D [RZE] 15:11 D [RZE] 16:23 6śhs [RZE] 16:28 Dms [RZE] 17:53 Dgs [RZE] 18:35 Dms [RZE] 18:35 6śhs [RZE] 20:12 Dms [RZE] 21:17 Dms [RZE] 22:16 Dm [RZE]
260 Rzeszów D.A. 05:54 D [RZE] 05:54 6ś(p) [RZE] 05:54 +b(p) [RZE] 07:24 D [RZE] 08:24 D [RZE] 08:32 6ś(p) [RZE] 09:07 +b(p) [RZE] 09:39 D [RZE] 12:59 D [RZE] 13:07 6ś(p) [RZE] 14:04 D [RZE] 15:19 6ś [RZE] 15:19 D [RZE] 15:22 +b [RZE] 17:29 Dg [RZE] 17:34 6hś [RZE] 19:39 Dm [RZE] 19:49 6nś [RZE] 22:09 Dm [RZE]
261 Rzeszów D.A. 06:06 D [RZE] 07:26 D [RZE] 07:26 6ś [RZE] 08:31 S [RZE] 09:51 D [RZE] 09:56 6ś [RZE] 11:51 D [RZE] 12:16 6ś [RZE] 13:51 D [RZE] 15:51 6śgT [RZE] 16:06 Dg [RZE] 18:16 Dm [RZE] 18:35 6śn(L) [RZE] 20:41 Dm [RZE]
262 Rzeszów D.A. 06:07 +b [RZE] 06:08 D [RZE] 06:08 6ś [RZE] 07:20 S[!] [RZE] 08:19 6ś [RZE] 08:20 D [RZE] 10:30 6ś [RZE] 10:30 D [RZE] 12:40 D [RZE] 14:40 D [RZE] 16:38 D [RZE] 18:14 +bg [RZE] 18:50 Dg [RZE] 21:03 6śn [RZE] 21:35 Dm [RZE]
400 Rzeszów D.A. 05:34 DpKW [RZE] 06:15 6śpSK [RZE] 06:16 D [RZE] 06:43 SpSt [RZE] 06:44 +bpSK [RZE] 07:28 D [RZE] 07:45 6śpSK [RZE] 08:28 D [RZE] 08:58 +pKW [RZE] 09:48 6śpKW [RZE] 10:13 DpSt [RZE] 11:13 D [RZE] 12:27 6śpKW [RZE] 12:40 D [RZE] 13:42 DpPPpSt [RZE] 15:04 DpPPpSt [RZE] 15:48 S [RZE] 15:55 6śpKW [RZE] 16:25 D [RZE] 16:56 +pKW [RZE] 17:00 D [RZE] 17:40 6śpKW [RZE] 18:00 D [RZE] 18:35 D [RZE] 18:44 +gpKW [RZE] 20:07 DgpSt [RZE] 20:47 Dg [RZE] 20:51 6gśpKW [RZE] 20:55 +gpKW [RZE] 21:54 Dg [RZE] 22:38 DmpKW [RZE] 22:42 6gś [RZE] 23:28 Dm [RZE]
401 Rzeszów D.A. 05:48 D [RZE] 07:19 D [RZE] 08:57 D [RZE] 12:12 D [RZE] 15:14 D [RZE] 17:01 Dg [RZE] 18:33 Dg [RZE]
402 Rzeszów D.A. 06:07 kmkD [RZE] 07:15 D [RZE] 08:22 kmkD [RZE] 09:29 D [RZE] 10:43 kmk6ś [RZE] 10:56 kmkD [RZE] 11:50 + [RZE] 12:45 S [RZE] 13:26 kmkD [RZE] 13:27 kmk6ś [RZE] 13:34 + [RZE] 14:10 D [RZE] 15:36 kmkD [RZE] 16:53 D [RZE] 17:57 kmkD [RZE]
250 Sołonka 13:53 SS [RZE]
250 Straszydle 06:37 DmŁ [RZE] 07:17 6śL [RZE] 07:42 +bL [RZE] 07:42 DK [RZE] 08:27 DL [RZE] 09:32 6śK [RZE] 11:13 DmL [RZE] 12:02 DŁT [RZE] 12:02 +bK [RZE] 12:02 6śK [RZE] 14:22 +bL [RZE] 14:22 6śL [RZE] 14:23 DŁT [RZE] 15:48 DL [RZE] 16:42 6śhK [RZE] 16:43 DmK [RZE] 18:22 DgK [RZE] 19:17 DmL [RZE] 19:27 6śhK [RZE] 20:32 DmK [RZE] 21:37 DmK [RZE] 23:22 DmK [RZE]
241 Szklary 07:07 6ś [RZE] 07:07 +a [RZE] 07:17 D [RZE] 10:03 D [RZE] 12:12 +a [RZE] 12:12 6ś [RZE] 12:13 D [RZE] 14:08 DpNK [RZE] 15:48 +apG [RZE] 15:48 6śpG [RZE] 16:08 D [RZE] 19:33 Dg [RZE] 22:23 Dm [RZE]
238 Terliczka, szkoła 05:27 D [RZE] 06:12 D [RZE] 07:13 D [RZE] 08:41 S [RZE] 11:50 D [RZE]
236 Wola Rafałowska 15:43 Dg [RZE]
237 Zabratówka 13:38 S [RZE] 15:54 D* [RZE]

Oznaczenia kursów

[!]
kurs nie jest wykonywany w okresie 27.01.2022 do 13.02.2022
+
kursuje w dni wolne od pracy (niedziele i święta)
2-5
kursuje od wtorku do piątku
6
kursuje w soboty
a
nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25 XII
b
nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII
_BT
kurs do Błędowej Tyczyńskiej GS
D
kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
(D)
kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze wolne od nauki szkolnej
D*
kursuje w dni robocze poza dniami nauki szkolnej
dw
kurs wykonywany do Rzeszów D.A.
g
nie kursuje w dniu 24.XII
h
nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniu 24.XII
K
kursuje od 1 października do 30 czerwca
kmk
kurs przez Krasne, Mała Kolonia
L
kursuje w okresie ferii letnich
(L)
kurs z wjazdem do przystanku Lecka, pętla
Ł
w okresie wakacji nie kursuje w soboty, niedziele i święta
m
nie kursuje w dniach 24 i 31.XII
mk
kurs wykonywany przez Malawę, Kolonię
n
nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31.XII
(p)
kurs z wjazdem do przystanku Piątkowa, Góra
pG
kurs wykonywany z wjazdem do przystanku Grzegorzówka, Kanada
pKW
kurs przez Krasne, Wólka
pNK
kurs z wjazdem do przystanku Nieborów, Kościół
pPP
kurs przez Palikówka Przycznia
pSK
kurs przez Krasne, Wólka oraz przez Strażów
pSt
kurs przez Strażów, Pętla
[R]
kurs wykonywany przez Wolę Rafałowską
s
kurs przez Strażów pętla
S
kursuje w dni nauki szkolnej
ś
nie kursuje w święta ustawowo wolne
T
nie kursuje w Wielką Sobotę
Program Regionalny Rzeczpospolita Polska Podkarpackie Europejski Fundusz Społeczny